HINDU TEMPLE & CULTURAL CENTER OF WINDSOR
7007 Enterprise Way, Windsor Ontario Canada N8T3N6
Shiv Parivar:
om namaste astu bhagavan vishveshvaraaya mahaadevaaya
trayambakaaya tripuraantakaaya trikaalaagni kaalaaya
kaalaagni rudraaya neelakanthaaya mrutyunjayaaya
sarveshvaraaya sadashivaaya shreeman mahaadevaaya namaha
Om Oh Lord! May this salutation be unto you who is the Lord of the universe, limitless and effulgent, all-knowing, the one who projects, sustains and takes back this universe, the one who is timeless and also the destroyer of time, all-pervasive, the conqueror of death, the Lord of all, and the ever auspicious one who is always a blessing.